Willemdok

Jachthavenreglement

Jachthavenreglement

(Verkorte versie)

 

 1. Varen met bijbootjes in de jachthaven of waar dan ook in het Antwerps havengebied, al roeiend of op motor, is ten allen tijde verboden.
 1. Zwemmen in de jachthaven of waar dan ook in het Antwerps havengebied is verboden.
 1. Het is verboden fietsen en bromfietsen op de steigers te plaatsen.
 1. De havenmeester is de enige die ligplaatsen toewijst.
 1. Aanvragen voor jaar-zomer en of winterligplaatsen moet jaarlijks aangevraagd worden.
 1. Het verplaatsen van een schip gebeurd in samenspraak met de dienstdoende havenmeester.
 1. Eventuele ‘ongemakken’ veroorzaakt door uw huisdieren dienen door uzelf opgekuist te worden.
 1. Bij gebruik van stroom, zonder voorafgaande melding aan de havenmeester, wordt een boete van 50 € per dag gerekend
 1. Gelieve het sanitair ten allen tijde proper achter te laten en de deuren te sluiten
 1. Gelieve uw eigen waterslangen te gebruiken, indien u niet in bezit bent van een waterslang kan u terecht bij de havenmeester. Om mogelijke Legionella problemen te voorkomen liggen er geen waterslangen op de steigers. Goed doorspoelen is steeds noodzakelijk..
 1. Gescheiden afval in de vuilbakken en mag dus niet op de steigers achtergelaten worden blijven.
 1. Grof vuil, verfproducten, e.a. worden door ons niet aangenomen en mogen dus ook niet achtergelaten worden bij de vuilbakken. Gelieve deze zelf naar een containerpark te brengen.
 1. Met oliehoudende afvalproducten kan u terecht vuilbakken kot in de voorziene container. Jerrycans of plastiek bussen mogen niet achtergelaten worden.            
 1. Het is ten strengste verboden avalwaters te lozen in het dok ook hier kan u terecht aan het
 1. Bij verlies van olie of diesel in het water moet onmiddellijk de havenmeester op de hoogte gebracht worden die op zijn beurt de nodige actie zal ondernemen.
 1. Oude scheepsbatterijen in de speciaal voorziene container.
 1. Kleine batterijen kan u afgeven op het havenkantoor gelieve gebruik te maken van de containers voor gescheiden inzameling van papier & karton, restafval en glas.
 1. landvasten moeten in goede staat zijn en horen thuis aan boord en dus niet op de steigers.
 1. Elke vorm van storende werkzaamheden aan boord van uw schip is verboden.
 1. Onbekende personen mogen niet door u worden binnengelaten in de jachthaven. Zij dienen zich aan te melden bij de havenmeester.
 1. De havenmeester heeft steeds het recht, zonder voorafgaande verwittiging, uw schip te verplaatsen. In de mate van het mogelijke steeds in samenspraak met de eigenaar.
 1. Een pleziervaartuig is een vaartuig dat geen handelsbewerking verricht en geen passagiers vervoert op commerciële basis.
 1. Enige commerciële activiteit van welke aard dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande toelating van het jachthavenbestuur en stadshavendienst Antwerpen..
 1. Verbod aangaande bewoning (permanent noch feitelijk) er zal geen bewoning worden toegelaten.
 1. Betaling van ligplaatsen gebeurt op het havenkantoor, de dag van aankomst. Alle facturen zijn onmiddellijk en contant te betalen terugbetalingen worden niet gedaan.
 1. Per vaartuig worden maximum 2 toegang badges voorzien.
 1. Bij vertrek uit de jachthaven dient u ten allen tijde te komen afmelden. Bij vaste liggers wordt tevens gevraagd de datum van aankomst op te geven of deze enkele dagen op voorhand telefonisch door te geven zodat wij kunnen zorgen dat uw ligplaats vrij is.
 1. Bij vertrek uit de jachthaven dient u alles mee te nemen ! Meertouwen, elektriciteitskabels en dergelijke die toch achterblijven op de steigers gaan onverbiddelijk in de vuilbakken.
 1. Het is verboden constructies of wat dan ook op de steigers te bouwen.
 1. Als u een ligplaats tegen een lang steiger toegewezen krijgt dient u steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw voor- of achterligger.
 1. Barbecue op de steigers is ten allen tijde ten strengste verboden.
 1. Het schip moet onderhouden zijn, vaarklaar en uitgerust volgens de regelementen van de Belgische Nautische overheid. Indien het vaartuig niet in orde is kan de haven meester weigeren om een ligplaats ter beschikking te stellen. Copy van de verzekering moet ter beschikking zijn van de havenmeester.
 1. Wacht steeds op groen licht alvorens om door de bruggen te varen. Vaar bij rood-groen enkel door als u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming hebt van de bruggenwachter blijf stand-by op VHF kanaal
 1. Het is verplicht u steeds aan te melden bij de sluizen in het havengebied. Vaar nooit op eigen kracht de sluis of zelfs maar de geul in, ook al staat het licht op groen. De sluiswachter zal u contacteren wanneer het uw beurt is om de sluis in te varen.
 1. Voor het bunkeren van de pleziervaart dient men verplicht gebruik te maken van het voorziene bunkerstation (de dieselpomp word enkel bediend door de havenmeester)of een aanwezige bunkerfaciliteit in de omgeving. Het bunkeren door middel van het overhevelen via recipiënten (bidon) is ten strengste verboden.

Blauwe Vlag Federale Overheid Antwerpen Haven van Antwerpen redstar Museum aan de Stroom