Jachthaven Antwerpen

Willemdok

Wifi

Wifi naam JAWIFI wachtwoord te bekomen bij havenmeester van dienst.

FD-nummer aanvragen

Voor het invaren van het havengebied moet men zich melden op VHF kanaal 2 of 20.

De schepen die nog geen FD nummer hebben, zullen bij aanmelding een  nummer toegewezen krijgen door de havencoördinatie.

Waarvoor het FD-nummer:

Het havenbedrijf wenst te allen tijde te weten welke schepen er in de haven aanwezig zijn.

Om dit op een vlotte manier te laten verlopen heeft elk schip een registratienummer nodig, het Financiële Dienstnummer.

Dit nummer wordt toegewezen aan een vaartuig en dus niet aan de eigenaar.

Hierdoor blijft het FD-nummer steeds bij het schip.

Door een verplichte melding aan sluis of meldingspunt weet men dan welk schip zich in de haven bevindt en waar en wanneer het schip de haven in of uitgevaren is.

Pleziervaartuigen die in de haven van Antwerpen verblijven (overnachten) zijn verplicht dit te doen in de jachthaven in het Willemdok en zijn vrijgesteld van verblijfsrechten.

Deze zijn inbegrepen in het liggeld van de jachthaven.

De haven doorvaren is gratis.

Blauwe Vlag Federale Overheid Antwerpen Haven van Antwerpen redstar Museum aan de Stroom